År 2015 förvärvades fastigheten Matshage 7 i Klintehamn på Gotland. Den byggdes upp i betong åt Samhall 1979 för kablagetillverkning. Total yta 2700 kvm. Efter förvärvet har vi energioptimerat med bergvärme, monterat 6 st 4.5 meter höga portar, och delat den stora hallen på 2000 kvm i mindre lokaler.

Till de mindre ytorna finns det tillgång till konto och personalutrymmen i markplan. Fastigheten har även fiber indraget.

I dagsläget är ca 40% uthyrd till RP Mold, AK plåt, ett bokförlag, Hassela Gotland AB, KB Snickerier, Jamoda AB och Fröjelstugan Entreprenad AB.

På fastigheten finns även ett antal utomhuslager.