Sedan år 2000 förvaltar vi fastigheten August Barks gata 11. fastigheten är på totalt 2500 kvm och har nio olika hyresgäster. Den är fn. fullt uthyrd.